Dieren

Consult met (huis)dieren

Naast het behandelen van mensen bied ik mogelijkheden voor het behandelen van (huis)dieren.  Het consult met (huis)dieren vindt plaats aan huis.

Het eerste consult

Het eerste consult bij dieren bestaat uit een intake. Bij het achterhalen van de oorzaak van klachten maak ik gebruik van de ‘Biotensor’. Alles in en om ons heen is energie en heeft een eigen frequentie/ trilling.  De Biotensor is een bio-energetisch meet- en testapparaat dat ontwikkeld is door de Duitse filosoof Dr. J Oberach waarmee verstoringen in het lichaam opgespoord kunnen worden.

Vervolgens kijk ik wat er nodig is om de verstoringen te verhelpen. Tijdens dit eerste consult ligt de focus op het wegnemen van de stoorzenders en triggers, het reinigen van het lichaam en voedingsaanpassingen.

Het vervolgconsult

Na vier á zes weken plannen we een vervolgconsult en kijken we wat er nog over is van de klachten en of er aanvullingen nodig zijn.

Werkgebied: Noord Nederland

Tarieven

Consult 60 minuten: € 65.-
Vervolg Consult 30-45 minuten: € 40,-
Kort telefonisch consult/uitgebreide vragen: € 20,-

Reiskosten

Berekend vanaf 8754 AL, Makkum:

Vanaf 10 km zijn de reiskosten €0,30 cent per kilometer. Tot 10 km worden geen reiskosten gerekend.