Het Consult

Het consult

1. de intake

Het eerste consult bestaat uit een intake. Voorafgaand aan dit consult krijgt u een uitgebreide vragenlijst toegestuurd via de mail. Door deze vragenlijst vooraf in te vullen, kunnen we het consult optimaal benutten voor het verder onderzoek.

Bij het achterhalen van de oorzaak van de klacht, maak ik gebruik van ‘Levend Bloed Analyse‘ en de โ€˜Biotensorโ€™ ; een energetisch meetinstrument. Hiermee kan ik mogelijke verstoringen in het lichaam opsporen. Ook test ik of u mogelijk bepaalde voeding wel of niet goed verdraagt.

Bij de aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met informatie, waarin u word gevraagd om een aantal dagen bij te houden wat u eet.

2. De behandelmethode

Vervolgens kijk ik wat er nodig is om deze verstoringen te verhelpen. Tijdens dit eerste consult ligt de focus op het wegnemen van de stoorzenders en triggers, het reinigen van het lichaam en voedingsaanpassingen.

3. Het vervolgconsult

Na een vier รก zes weken plannen we een vervolgconsult en kijken we wat er nog over is van de klachten en of er nog aanvullingen nodig zijn. Het aantal consulten is afhankelijk van de aard en duur van de klachten. Bij klachten die nog maar kort bestaan en bij kinderen zijn 2 consulten soms al voldoende. Bestaan de klachten al langer en zijn de klachten erg complex, dan zullen er meer consulten nodig zijn.

4. Aanvullend onderzoek

Soms kan er aanvullend onderzoek nodig zijn, doorverwijzing naar een arts of een andere therapeut om tot het gewenste resultaat te komen.